II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Jesteś tutaj: / II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

KIEROWNICTWO

 

Kierownik
dr n. med. Przemysław Galbfach

specjalista z zakresu chirurgii ogólnej

 

Zastępca Kierownika
dr n. med. Łukasz Murlikiewicz

specjalista  z zakresu chirurgii ogólnej

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Katarzyna Witkowska

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Iwona Anna Kamińska

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

 

Specjalizacja:

II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej specjalizuje się w wykonywaniu świadczeń medycznych z zakresu:

 • zabiegów operacyjnych dotyczących: chirurgii żołądka, jelita cienkiego i grubego, pęcherzyka żółciowego, trzustki, przepuklin brzusznych i przeponowych, sutka, włącznie z wykonywaniem implantów i rekonstrukcji piersi, tarczycy, chirurgii proktologicznej (hemoroidy, szczeliny odbytu, przetoki okołoodbytniczej), żylaków kończyn dolnych;
 • zabiegów z dziedziny traumatologii jamy brzusznej, klatki piersiowej i naczyń krwionośnych;
 • wykonywania zabiegów techniką laparoskopową: cholecystektomia, appendektomia, fundoplikacja, plastyka przepuklin brzusznych, uwalnianie zrostów, rękawowa resekcja żołądka;
 • diagnostyki endoskopowej w zakresie: gastroskopii, kolonoskopii, polipectomii w górnym
  i dolnym odcinku przewodu pokarmowego;
 • endoskopowych zabiegów rozszerzania zwężeń zapalnych i nowotworowych oraz protezowania stentami samorozprężalnymi zwężeń przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, ligacji żylaków przełyku, zakładanie PEG;
 • zabiegi bariatryczne: endoskopowe (balon) i laparoskopowe (rękawowa resekcja żołądka).

Oddział Chirurgii II funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku od 1975 r. , od 2004 r. jako II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Od 1 stycznia 2012 r. w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej działa Gabinet Endoskopowy Diagnostyczno– Zabiegowy.

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności: II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej współpracuje z ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności:

 • II Katedrą I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
 • I Kliniką Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Kliniką Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi,
 • Katedrą I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie,
 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy- Zakładem Radioterapii w Włocławku,

Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach

 

 

Działalność naukowa: Lekarze pracujący w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej są członkami towarzystw:

 • Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 • Polskiego Klubu Koloproktologii Towarzystwa Naukowego,
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Są autorami lub współautorami ponad 100 prac prezentowanych na polskich i zagranicznych zjazdach i konferencjach medycznych. Są również autorami lub współautorami blisko 40 publikacji naukowych oraz książek i podręczników.

Spis publikacji

 

Numery kontaktowe

Kierownik – (24) 364 61 33

Pokój lekarski- (24) 364 61 36 / 378

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 63 79

Dyżurka pielęgniarek – (24) 364 61 31 / 132

Sekretariat – (24) 364 61 34

e-mail: chirurgia2@wszplock.pl

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem – 48 532 755 721

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych:

Pacjent kierowany na Oddział na zabieg planowy, w momencie zgłoszenia się do Szpitala powinien posiadać:

 1. skierowanie;
 2. wyniki dotychczas wykonywanych badań;
 3. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. przybory toaletowe, bieliznę osobistą.

 

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek Główny A, VII piętro

Liczba łóżek: 43 w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Liczba pacjentów: około 2000 rocznie/ ok 1100 zabiegów

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści