Oddział Chorób Płuc

Jesteś tutaj: / Oddział Chorób Płuc

KIEROWNICTWO

 

Ordynator
lek. Bogdan Gotowicki

specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

 

Zastępca Ordynatora
lek. Edyta Kozińska

specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

Kierownik Pracowni Bronchoskopii

lek. Agata Rój- Karkowska

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Renata Wiśniewska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologii
i intensywnej opieki

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr edukacji i promocji zdrowia Iwona Stawicka

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Specjalizacja:

 

Do wykazu podstawowych usług świadczonych przez Oddział Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku należy:

 • diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego, w tym chorób nowotworowych;
 • wykonywanie bronchofiberoskopii z pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych, histologicznych
  i cytologicznych;
 • przezoskrzelowa biopsja węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą ultrasonografii (EBUS), przekazanie pobranego materiału do badań histologicznych i cytologicznych;
 • wykonywanie punkcji opłucnowej z pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych i cytologicznych.

Oddział Chorób Płuc został utworzony na bazie Oddziału Płucnego mieszczącego się w Płocku przy ul. Bieruta (obecnie Misjonarskiej). 27 lutego 1969 roku zajął nowo wybudowany pawilon Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przy ul. Medycznej 19.

Posiada własną pracownię bronchoskopową wyposażoną w 2 videobronchofiberoskopy  z autofluorescencją oraz
2 bronchofiberoskopy optyczne. Oddział dysponuje wysokiej klasy aparatem RTG oraz USG. Pozwala to na pełną diagnostykę chorób nowotworowych układu oddechowego.

 

Numery kontaktowe

Ordynator –  (24) 364 61 90

Pokój lekarski -(24) 364 61 91

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 61 94

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem –
48 532 756 252

Dyżurka pielęgniarek  (odcinek damski )- (24) 364 61 92

Dyżurka pielęgniarek (odcinek męski ) – (24) 364 61 93

Sekretariat – (24) 364 64 13

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem –
48 532 756 240

e-mail: plucny@wszplock.pl

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych:

Pacjent kieruje się bezpośrednio do Izby Przyjęć ulokowanej w budynku Oddziału Chorób Płuc. Powinien ze sobą zabrać:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę, na podstawie którego ustalany jest termin hospitalizacji;
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
 • niezbędne wyniki badań (na podstawie których wystawiono skierowanie do szpitala), karty informacyjne dotychczasowego leczenia;
 • adres i telefon najbliższej rodziny lub opiekuna sprawującego opiekę nad pacjentem;
 • rzeczy osobiste i przybory toaletowe (piżama, dres, bielizna, kosmetyki).

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Pawilon E 

Liczba łóżek:  58 w tym 4 intensywnej opieki medycznej, 4 łóżka nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Liczba pacjentów: ok. 1 800 rocznie

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści