Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jesteś tutaj: / Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KIEROWNICTWO

 

Kierownik

lek. Piotr Staniewski

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Zastępca Kierownika

Oddział Anestezjologii

lek. Wojciech Dudziński

specjalista anestezjologii

i intensywnej terapii

Zastępca Kierownika

Oddział Intensywnej Terapii

lek. Grzegorz Sebastian Jarębski

specjalista anestezjologii

i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Ewa Linowska

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

Oddział Intensywnej Terapii odcinek A

mgr piel. Aneta Romanowska

specjalista w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

Oddział Intensywnej Terapii odcinek B

mgr piel. Anna Gawin

specjalista w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

Odcinek Anestezjologii

mgr Małgorzata Bętlewska

specjalista w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

Odcinek Sala Nadzoru Poznieczuleniowego

mgr Grażyna Welenc

specjalista w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii

 

Specjalizacja:

 

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  • leczenie pacjentów będących w stanie zagrożenia życia,
  • konsultacje chorych do zabiegów operacyjnych,
  • prowadzenie znieczuleń do zabiegów,
  • prowadzenie leczenia w okresie pooperacyjnym,
  • współudział w postępowaniach resuscytacyjnych na terenie szpitala,
  • konsultacje pacjentów na innych oddziałach i kwalifikacja do leczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • zakładanie kaniul centralnych dla potrzeb innych oddziałów,
  • ustalanie parametrów wentylacji mechanicznej na innych oddziałach,
  • leczenie żywieniowe chorych nie mogących przyjmować pokarmów drogą doustną. 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku od początku, czyli od 1973 r. Wyposażony jest w nowoczesną aparaturę: najnowszej generacji respiratory, pompy infuzyjne oraz inny sprzęt i urządzenia medyczne.

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności: Współpracujemy ze wszystkimi okolicznymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności, celem zapewnienia chorym koniecznych świadczeń medycznych niedostępnych w naszym oddziale.

 

Działalność naukowa: Oddział wpisany jest na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Numery kontaktowe

Kierownik- (24) 364 61 81

Pokój lekarski – (24) 364 61 80,  (24) 364 61 85

Pielęgniarka Oddziałowa odcinek A – (24) 364 61 82

Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek B- (24) 364 61 84

Sekretariat- (24) 364 63 73

OIOM B/ Lekarz dyżurny- (24) 364 68 32

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek Główny A, parter

Liczba łóżek: 17 w tym 17 łóżek intensywnej terapii

Liczba pacjentów: około 400 rocznie

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści