Naruszenia

Jesteś tutaj: / Naruszenia

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku udostępnia możliwość dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń w związku ze:

  1. zgłoszeniami dokonywanymi na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
  2. zgłoszeniami dokonywanymi w związku z wystąpieniem wszelkich form konfliktów interesów, korupcji i nadużyć.

Aby zgłosić naruszenie należy skorzystać z jednego z dostępnych kanałów dokonywania zgłoszeń, gwarantujących zgłaszającemu poufność:

  1. korespondencja elektroniczna – wysłanie wiadomości e-mail pod adres naruszenia@wszplock.pl;
  2. korespondencja tradycyjna – wysłanie zgłoszenia w postaci papierowej pod adres Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19, 09-400 Płock. Treść zgłoszenia należy włożyć do koperty opisanej „DO RĄK WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. NARUSZEŃ”, następnie kopertę tę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na wskazany wyżej adres;
  3. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane do działań następczych.
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści