Modernizacja ogrodzenia, szczyty budynku głównego oraz dachu przychodni specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Jesteś tutaj: / Modernizacja ogrodzenia, szczyty budynku głównego oraz dachu przychodni specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Inwestycja pod nazwą ,,MODERNIZACJA OGRODZENIA, SZCZYTU BUDYNKU GŁÓWNEGO ORAZ DACHU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2023 w czterech częściach.

Część I
Modernizacja ogrodzenia – wymiana całego ogrodzenia terenu szpitala.

Istniejące ogrodzenie wykonane było z siatki stalowej zamocowanej na ramach i słupkach stalowych. Zarówno siatka, ramy stalowe, słupy oraz cokół betonowy były w znacznym stopniu zniszczone z uszkodzeniami mechanicznymi oraz posuniętą korozją elementów.
Nowo wykonane ogrodzenie zostało wykonane w większości w standardzie panelu stalowego z obrzeżem betonowym nawiązującym do ogrodzenia istniejącego budynku. Jedynie od strony północnej ogrodzenie wykonane zostało z prefabrykatów betonowych. Przyczyni się to zwiększenia bezpieczeństwa personelu i przebywających pacjentów oraz ochrony majątku szpitala.

 

Część II
 
Modernizacja budynku portierni i terenu wokół budynku – termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu.

Ściany i dach budynku były w złym  stanie technicznym.
W ramach robót modernizacyjnych wykonano docieplenie budynku z położeniem nowego tynku i malowaniem, wymianę pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi i kominami wentylacyjnymi oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto zdemontowano i wykonano nową opaskę wokół budynku i położono nowe chodniki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Część III
Docieplenie elewacji  wschodniej budynku głównego z wykończeniem blachą trapezową. 

Elewacja wschodnia budynku posiadała ubytki tynku i powłok malarskich. Występowały też mikropęknięcia tynku na większości powierzchni ściany elewacji obniżające parametry cieplne. W partiach ściany występowały odspojenia płyt od płaszczyzny ściany co zagrażało bezpieczeństwu. Ściana elewacji wschodniej nie spełniała aktualnych norm dotyczących ochrony cieplnej budynku.
W ramach wykonanych robót wykonano:
– demontaż istniejącego ocieplenia z płyt styropianowych,
– naprawę ubytków ściany elewacji po demontażu docieplenia,
– docieplenie ściany zewnętrznej,
– montaż podkonstrukcji stalowej elewacji
– montaż okładziny elewacji wentylowanej z blachy trapezowej
– obróbki blacharskie i instalację odgromową.

Część IV
Modernizacja dachu Przychodni Specjalistycznej- wymiana kominów wentylacyjnych.

Dach budynku Przychodni Specjalistycznej posiadał murowane kominy wentylacyjne, których stan techniczny był bardzo zły. Występowały liczne pęknięcia, odspojenia i odkształcenia.
Istniejące kominy murowane zostały rozebrane i wykonano nowe kominy  z blachy aluminiowo – cynkowej z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczone kratkami plastikowymi. Na kominach wykonano obróbki blacharskie.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od 20.10.2023 roku do 05.12.2023r.
Całkowita wartość wyniosła 1 657 109,79 zł, w tym: wysokość środków dotacyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego 1 619 496,44 zł, wysokość środków własnych 37 613,35 zł.

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści