Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19

Jesteś tutaj: / Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19

na zdjęciu znajduje się biało czerwona flaga Polski i Godło Polski            Biało czerwona flaga Polski oraz godło Polski Biały Orzeł na Czerwonym tle.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zrealizował zadania finansowane ze środków rezerwy budżetu państwa.

  • Nazwa projektu: Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.
  • Wartość dofinansowania: 870 000,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 869 997,90 zł
  • Opis projektu:

Zakres prac w ramach zrealizowanego zadania obejmował:

  1. Zakup, dostawę i montaż maszynowni sprężonego powietrza medycznego dla budynku głównego i nowego pawilonu WSzZ w Płocku.
  2. Zakup, dostawę i montaż maszynowni próżni medycznej WSzZ w Płocku.
  3. Modernizację budynku tlenowni (dokonano wymiany kabla zasilającego od rozdzielni głównej WSzZ w Płocku do budynku tlenowni – około 150metrów, kabel: 5x50mm2).
  4. Zakup i dostawę artykułów instalacji tlenowej, tj.: dozowniki tlenowe, przepływomierze, rozgałęźniki:

– dozownik tlenowy/przepływomierz tlenowy (typ AGA) -50 sztuk,

– rozgałęźnik tlenowy (typ AGA) – 50 sztuk.

Zadanie na modernizację instalacji tlenu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku było niezbędne do przeciwdziałania występującej w kraju i na świecie choroby COVID-19 i w całości dedykowane jest do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym. Realizacja zadania miała na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa mazowieckiego w stanie epidemii.

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści