Kryteria przyjęcia do szpitala tymczasowego

Jesteś tutaj: / Kryteria przyjęcia do szpitala tymczasowego

SZPITAL TYMCZASOWY WSzZ w PŁOCKU

FAZA I

Kryteria przyjęcia do szpitala tymczasowego

dorośli chorzy wymagający hospitalizacji: 

 1. Rozpoznanie COVID-19 na podstawie dodatniego wyniku PCR lub testu antygenowego, nie dłużej niż 10 dni od początku objawów klinicznych.
 1. Stan wymagający tlenoterapii (informacja o wielkości przepływu i saturacji) lub stan nie wymagający tlenoterapii.
 1. Wynik badania obrazowego płuc (RTG lub TK w ciągu ostatnich 5 dni).
 1. Brak ostrych chorób współistniejących.
 1. Brak przewlekłych chorób współistniejących w fazie zaostrzenia wymagających leczenia specjalistycznego.
 1. Zakończone leczenie specjalistyczne chorób współistniejących z ustalonym leczeniem i dalszym postępowaniem (w tym stany po zabiegach operacyjnych, embolizacjach, leczeniu endoskopowym itp.).

 

Chory przyjmowany do szpitala tymczasowego musi spełniać wszystkie kryteria przyjęcia.

 

Dopuszcza się przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej, na podstawie indywidualnej oceny lekarza koordynatora / kwalifikującego w szpitalu tymczasowym.

 

SZPITAL TYMCZASOWY WSzZ w PŁOCKU

FAZA I

 

 Kryteria wykluczające przyjęcie do szpitala tymczasowego: 

 1. Ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego.
 1. Niewydolność oddechowa pomimo standardowej tlenoterapii biernej (np. pacjenci pogarszający się, wymagający tlenoterapii wysokoprzepływowej lub respiratoroterapii).
 1. Obraz ciężkiego zapalenia płuc w badaniach obrazowych, niezależnie od stanu klinicznego.
 1. Niestabilność krążeniowo-oddechowa wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa.
 1. Aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiatryczna.
 1. Ostre psychozy, niezależenie od etiologii.
 1. Stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami.
 1. Zaawansowane zespoły otępienne.
 1. Chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii.
 1. Współistniejące choroby zakaźne.
 1. Czynne zakażenie niektórymi drobnoustrojami – alert patogenowy.
 1. Nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.
 1. Ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży.

 

Chory przyjmowany do szpitala tymczasowego nie może spełniać któregokolwiek kryterium wykluczającego.

 

 Stanisław Kwiatkowski

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści