Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Jesteś tutaj: / INWESTYCJE / Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Inwestycja pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

https://www.wszplock.pl/wp-content/uploads/2019/02/obrazek-mazowsze.png

Okres realizacji inwestycji od 23.07.2019r. do 25.11.2019r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.145.335,00 zł, w tym wysokość dotacji 2.102.428,00 zł, wysokość środków własnych 42.907,00 zł.

Zakres zadania obejmował wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku oraz zmianą konstrukcji dachu.

Ponadto został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, który był podstawą do wykonania robót a także pełniony był nadzór inwestorski.

 

Głównym rezultatem, który został osiągnięty w wyniku wykonanego zadania jest poprawa warunków pracy personelu, podniesienie komfortu leczenia przebywających w oddziałach pacjentów oraz w najbliższym czasie zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści