Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem

Jesteś tutaj: / INWESTYCJE / Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem

Inwestycja pod nazwą „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Okres realizacji inwestycji od 13.12.2016r. do 22.05.2017r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5.642.251,28 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.470.901,60 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 3.915.780,00 zł, wysokość środków własnych 255.569,68 zł.

Głównym celem zadania było utworzenie nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego w pomieszczeniach zlokalizowanych w Przychodni Specjalistycznej.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa z Programem funkcjonalno-użytkowym, na podstawie której wykonano roboty adaptacyjne i modernizacyjne budowlano-instalacyjne pomieszczeń na potrzeby Pracowni.

Ponadto został zakupiony aparat rezonansu magnetycznego i pierwsze wyposażenie dla nowoutworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

 

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego, Szpital pozyskał nową Pracownię Rezonansu Magnetycznego, która przyczyni się do terminowości i jakości świadczonych usług medycznych i w pełni wykorzystana jest na rzecz pacjentów.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści