Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” – II i III etap

Jesteś tutaj: / Inwestycje / Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” – II i III etap

Inwestycja pod nazwą „Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” – II i III etap, jest realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2017-2018.

 

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do obowiązujących przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz poprawa jakości i dostępności świadczonych usług w zakresie lecznictwa.

Został zakończony II etap zadania polegający na modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w części Położnictwa i pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego (III piętro).

W ramach II etapu zadania zostały wykonane roboty budowlane, elektryczne i sanitarne oraz był pełniony nadzór inwestorski i autorski. Zakupione zostało również pierwsze wyposażenie dla oddziału w części Położnictwa.

Całkowita wartość II etapu zadania inwestycyjnego wraz z wyposażeniem wyniosła 6.869.257,69 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 6.528.081,41 zł, wysokość środków własnych 341.176,28 zł.

W trakcie realizacji jest III etap niniejszego zadania w zakresie modernizacji i wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w części Ginekologii z terminem zakończenia w miesiącu wrześniu br.

 

Koszt III etapu został określony na kwotę 7.523.902,99 zł, w tym roboty budowlane
5 070 303,47 zł, koszt wyposażenia 2 392 243,52 zł.

Kwota dofinansowania III etapu ze środków Województwa Mazowieckiego wynosi 7.314.601,35 zł a wysokość środków własnych 209 301,64 zł.

 

Szpital podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu prowadzonej inwestycji o demontaż kanałów wentylacyjnych zawierających azbest zlokalizowanych w modernizowanych oddziałach Ginekologiczno-Okulistycznego i Neonatologicznego III i IV piętra na co uzyskał zgodę  Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kanały wentylacyjne zawierające azbest w ogólnej ilości 1470,34 m zostały zdemontowane, przetransportowane i poddane utylizacji. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

 

 

W dniu 28.09.2018r. został zakończony III etap zadania polegający na modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w części Ginekologii (IV piętro), realizowany od 21.05.2018r.

W ramach III etapu zadania zostały wykonane roboty budowlane, elektryczne i sanitarne oraz był pełniony nadzór inwestorski i autorski. Zakupione zostało również pierwsze wyposażenie dla oddziału w części Ginekologii.

Całkowita wartość III etapu zadania inwestycyjnego wraz z wyposażeniem wyniosła 7.509.807,19 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 7.314.601,35 zł, wysokość środków własnych 195.205,84 zł.

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści