Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” – I etap: Dostosowanie pomieszczeń byłego oddziału dziecięcego na potrzeby realizacji modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Jesteś tutaj: / INWESTYCJE / Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” – I etap: Dostosowanie pomieszczeń byłego oddziału dziecięcego na potrzeby realizacji modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Inwestycja pod nazwą „Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem” – I etap: Dostosowanie pomieszczeń byłego oddziału dziecięcego na potrzeby realizacji modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach byłego oddziału dziecięcego od 15.09.2016r. do 08.12.2016r.

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego od 28.10.2016r. do 15.12.2016r.

Całkowita wartość I etapu zadania inwestycyjnego wyniosła 1.145.200,00 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.022.500,00 zł, wysokość środków własnych 122.700,00 zł.

Głównym celem I etapu inwestycji było dostosowanie pomieszczeń byłego oddziału dziecięcego na potrzeby przeniesienia pacjentów z planowanego do modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego została opracowanego dokumentacja wykonawcza i zostały zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, pozwalające w pełni na przeniesienie pacjentów i udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W ramach I etapu została również opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa II i III etapu modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (III i IV piętro).

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści