Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego

Jesteś tutaj: / INWESTYCJE / Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego

Inwestycja pod nazwą „Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji inwestycji od 02.06.2017r. do 30.10.2017r.

Wartość inwestycji 2.172.445,00 zł, w tym wysokość dotacji 2.128.996,10 zł, wysokość środków własnych 43.448,90 zł.

Celem inwestycji było dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem ekspertyz przeciwpożarowych i postanowień Komendanta Mazowieckiej PSP.

Rezultat, którym była poprawa bezpieczeństwa pożarowego personelu oraz pacjentów przebywających w szpitalu poprzez zastosowanie rozwiązań zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych, został w wyniku zrealizowanej inwestycji w pełni osiągnięty.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści