Informacja dla osób niesłyszących

Jesteś tutaj: / Informacja dla osób niesłyszących

Zasady korzystania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego

1.  W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane pobytem i leczeniem.

2.  Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku pisemnie,za pomocą telefonu (sms), faksu lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem n/w druku:

 

WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA (PDF)   

 

3.  Dane kontaktowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Nazwa:  Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Adres: ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

Nr telefonu (wiadomości SMS):   502 165 280

Nr faksu: (24364 68 21

Adres poczty elektronicznej: izaobszynska@tlen.pl

 

4.  Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.

5.  Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w pkt 4 liczy się od dnia, po którym wpłynęło zgłoszenie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

6.  Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

7.  Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

8.  Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.

9.  Pracownik WSzZ w Płocku kontaktuje się bezpośrednio z osobę zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o brakumożliwości realizacji świadczenia.

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści