I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Jesteś tutaj: / I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

KIEROWNICTWO

 

Kierownik

dr n. med. Włodzimierz Klonowski

specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej

 

 

Zastępca Kierownika

dr n.med. Marek Mądrecki

specjalista z zakresu chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Teresa Nowakowska

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Mariola Cała

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Specjalizacja:

 

I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej specjalizuje się w wykonywaniu świadczeń medycznych z zakresu:

 • leczenia operacyjnego nowotworów przewodu pokarmowego,
 • leczenia raka piersi w tym operacji oszczędzających pierś oraz operacji węzła wartownika,
 • operacji nowotworów tarczycy i ślinianek,
 • operacji nowotworów skóry i tkanek miękkich,
 • operacji węzła wartownika w czerniaku skóry,
 • wycięcia węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, pachwinowych, biodrowych i brzusznych,
 • zabiegów wykonywanych techniką laparoskopową (operacje pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przepuklin brzusznych, jelita grubego, laparoskopii diagnostycznych),
 • operacji przepuklin techniką beznapięciową z użyciem siatek,
 • urazów naczyń, zatorów naczyń, operacyjnego leczenia owrzodzeń żylnych,
 • operacji żylaków kończyn dolnych, w tym z wykorzystaniem zabiegu kruroskopii,
 • przetoki tętniczo-żylnych u pacjentów dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
 • wykonywania dostępu naczyniowego (porty) u pacjentów zakwalifikowanych do chemioterapii,
 • zakładania cewników do dializ otrzewnowych,
 • zabiegów u pacjentów ze schorzeniami proktologicznymi,
 • zabiegów małoinwazyjnych pod kontrolą USG (biopsja cienko- i grubo igłowa, drenaż ropni
  i zbiorników płynowych),
 • endoskopowego usuwania kamieni żółciowych z dróg żółciowych, endoskopowego tamowania krwawień
  z przewodu pokarmowego, obliteracji żylaków przełyku polipektomie endoskopowe, protezowanie przewodu pokarmowego, kompletne badania diagnostyczne endoskopowe, 
 • przezskórne gastrostomie (PEG) celem leczenia żywieniowego pacjentów,
 • kompletnego żywienie pozajelitowe i dojelitowe.

Oddział Chirurgii I funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku od 1973 r., czyli od momentu powstania placówki. W 2004 r. w związku z leczeniem dużej ilości pacjentów z chorobami nowotworowymi, zmienił nazwę na I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności: I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej współpracuje
z Narodowym Instytutem Onkologii, a także Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.
 
Działalność naukowa:

Lekarze pracujący na I Oddziale Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej są autorami lub współautorami
67 publikacji naukowych.

Aktualnie prowadzone badania:

 1. Prospektywne wieloośrodkowe badanie obserwacyjne oceniające wpływ przebytej infekcji SARS-CoV-2 na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na raka żołądka, okrężnicy i odbytnicy pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
 2. Leczenie chirurgiczne raka odbytnicy w Polsce- prospektywne wieloośrodkowe badanie obserwacyjne PSSO- 01 prowadzone pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Lekarze oddziału są członkami:

 • Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
 • Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej,
 • Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
 • Polskiego Klubu Koloproktologii,
 • Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
 • Sekcji Wideochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej,
 • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Numery kontaktowe

 

Kierownik – (24) 364 61 22

Pokój lekarski – (24) 364 61 25

Sekretariat – (24) 364 61 23

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 61 24

Dyżurka pielęgniarek -(24) 364 61 26

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem-
48 532 755 719

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych:

Pacjent kierowany na Oddział na zabieg planowy,
w momencie zgłoszenia się do Szpitala powinien posiadać:

 1. skierowanie;
 2. wyniki dotychczas wykonywanych badań;
 3. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. przybory toaletowe, bieliznę osobistą.

 

Zasady odwiedzin

 

Lokalizacja: Budynek Główny A, I piętro

Liczba łóżek: 37 w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej

Liczba pacjentów: około 2000 rocznie/ 1300 zabiegów

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści