E- zdrowie dla Mazowsza 2

Jesteś tutaj: / E- zdrowie dla Mazowsza 2

E- zdrowie dla Mazowsza 2

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest Partnerem Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu własnego pn.; „E-zdrowie dla Mazowsza 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej II- Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działania 2.1. – E- usługi, Poddziałania 2.1.1.- E- usługi dla Mazowsza.

 

Cel projektu: budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zadania do realizacji w ramach projektu:

 • Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta.
 • Opracowanie i wdrożenie e-usług e-korespondencja, e-ankieta, e-rejestracja, chat
  z lekarzem, e-zgoda.
 • Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz budowa archiwum długoterminowego realizującego obowiązek przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, zgodnie
  z art. 29. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Repozytorium EDM będzie realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA oraz standardami udostępniania danych medycznych zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym co najmniej ze standardem DICOM w przypadku danych obrazowych.
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do nadzoru nad aparaturą medyczną.
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych.
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami.
 • Uruchomienie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania pacjentów.
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.
 • Rozbudowa systemu CASE wdrożonego w ramach programu E-zdrowie dla Mazowsza poprzez opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności z zakresu Business Intelligence, takich jak „kokpity menadżerskie” pomocne w bieżącym zarządzaniu podmiotami medycznymi.
 • Projekt i budowa Data Center na potrzeby udostępniania Partnerom usług chmurowych oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania oraz budowa sieci WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) w architekturze IP VPN, zapewniającej połączenia między Partnerami i Data Center.

Partnerzy projektu: Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami medycznymi dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym bądź właścicielem.

 

Więcej o projekcie: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/e-zdrowie-2/projekt-e-zdrowie-2.html#oppro

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści