Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku „A” część wysoka i część niska WSzZ w Płocku – I etap

Jesteś tutaj: / Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku „A” część wysoka i część niska WSzZ w Płocku – I etap

Inwestycja pod nazwą „Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  budynku „A” część wysoka i część niska WSzZ w Płocku – I etap” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

https://www.wszplock.pl/wp-content/uploads/2019/02/obrazek-mazowsze.png

Okres realizacji inwestycji od 12.06.2019r. do 21.10.2019r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.918.000,00 zł, w tym wysokość dotacji 1.867.500,00 zł, wysokość środków własnych 50.500,00 zł.

Zakres zadania obejmował wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynku „A” część wysoka i część niska WSZ w Płocku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Ponadto został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, który był podstawą do wykonania robót a także pełniony był nadzór inwestorski.

 

Zakładany rezultat, którym była poprawa bezpieczeństwa pożarowego personelu oraz pacjentów przebywających w szpitalu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych oraz wypełnienie części nakazów i postanowień pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej został osiągnięty.

   Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  budynku „A” część wysoka i część niska WSzZ w Płocku – I etap  

  

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści