Dostęp do obiektów Szpitala dla osób niepełnosprawnych

Jesteś tutaj: / Dostęp do obiektów Szpitala dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają zabezpieczony pełny dostęp i korzystanie z obiektów i pomieszczeń Szpitala. Każdy budynek powyżej 1-kondygnacji jest wyposażony w windy/pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Budynki położone powyżej poziomu terenu mają wykonane podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W oddziałach szpitalnych, przychodni i zakładach są dostępne łazienki z przeznaczeniem dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Drzwi do pomieszczeń i w ciągach komunikacyjnych mają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózkach.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści