Informacja dla osób niesłyszących
Informacja dla osób niesłyszących

Zasady korzystania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego