Budowa i wyposażenia Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Jesteś tutaj: / Budowa i wyposażenia Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Głównym celem inwestycji było wybudowanie wolnostojącego  budynku ze stacją transformatorową, agregatem prądotwórczym, śmietnikiem i przyłączami wodociągowym, telekomunikacyjnym i energetycznym kablowym niskiego i średniego napięcia. Zrealizowano budowę zewnętrznej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej niskoprądowej oraz budowę parkingów, dróg wewnętrznych, chodników oraz podjazdów. W skład Ośrodka Radioterapii wchodzą pomieszczenia diagnostyczne, terapeutyczne, zabiegowe, oddział łóżkowy i pomieszczenia techniczne. Ośrodek Radioterapii uzupełni zakres świadczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku o specjalistyczne procedury radioterapeutyczne. Specjalnością Ośrodka będzie terapia chorób nowotworowych. Budynek podzielony jest na strefy funkcjonalne, zaprojektowane z uwzględnieniem rozdziału ruchu poszczególnych użytkowników. Wejście główne od strony istniejącego parkingu szpitalnego prowadzi do holu głównego stanowiącego cześć ogólnodostępną, skąd pacjenci i personel kierowani będą do poszczególnych części Ośrodka. Przy każdym z działów zlokalizowane są pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Komunikację pionową stanowią dwie wydzielone klatki schodowe oraz trzy windy.

W ramach pierwszego wyposażenia Ośrodka w 2023 roku zostały zakupione, zmontowane i uruchomione:
Dwa akceleratory medyczne,
Aparat pozytronowej tomografii emisyjnej (PET),
Aparat tomografii komputerowej (CT).

Inwestycja została zrealizowana w okresie od 12.11.2021 roku do 21.08.2023 r.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z ww. wyposażeniem wyniosła 124.633.527,47 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 123.215.430,98 zł, wysokość środków własnych 1.418.096,49 zł.
W 2024 roku szacunkowa wartość planowanego zakupu pozostałego wyposażenia wynosi 15.000.000,00 zł

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści