„Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent”

Jesteś tutaj: / „Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku podpisał dnia 11 lutego 2014 r. porozumienie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia o udziale w projekcie „ Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

Projekt ten realizowany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Działanie 2.3.Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Termin realizacji projektu:01.06.2013 – 30.06.2015

Celem projektu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz zwiększenie liczby szpitali akredytowanych.

Akredytacja to dobrowolny proces zewnętrznej oceny prowadzony w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych.

Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości.

Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest jednak pacjent. Redukowanie ryzyka związanego
z hospitalizacją, standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych.

Doskonalenie jakości w naszym szpitalu to proces wieloletni, jednak przygotowania do oceny akredytacyjnej rozpoczęły się w styczniu 2014 roku. Przegląd akredytacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płockuprzeprowadzony został w dniach 28 stycznia – 30 stycznia 2015 roku.

W ciągu trzech dni,  ośmiu wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonało oceny jakości pracy naszego Szpitala w zakresie działalności medycznej, zarządzania
i administracji.

W wyniku przeprowadzonej oceny Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku uzyskał status szpitala akredytowanego.

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania
w zakresie jakości udzielanych świadczeń oraz stanowi wyraz uznania dla dotychczasowej działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz pracy wszystkich jego pracowników.

Certyfikat akredytacyjny ważny jest 3 lata.

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści