Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku


wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez  Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr. 1803

Kontakt Nasze punkty pobrań  Cennik Pracownie Certyfikaty

Kierownik Zakładu

mgr farm Joanna Robak

  • specjalista analityki klinicznej
  • specjalista w dziedzinie zdrowie publiczne                                                        
  • certyfikowany audytor systemu jakości w laboratorium diagnostyki medycznej
  • studia podyplomowe w zakresie organizacji, zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia

   Jesteśmy nowoczesnym medycznym laboratorium diagnostycznym, które działając od początku istnienia szpitala czerpie z  bogatego doświadczenia w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i ich interpretacji. Pracujemy przy użyciu systemów analitycznych do wykonywania wszystkich badań poddających się automatyzacji jednych z  najlepszych na świecie, ale nie zapominamy o tym, aby równie wiarygodnie wykonywać badania manualne i unikalne badania specjalistyczne podyktowane potrzebami klinicystów. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje naszych fachowych pracowników oraz bardzo dobra współpraca z personelem lekarskim i pielęgniarskim, a także  nowoczesność stosowanych systemów analitycznych  podlegających ostrym kryteriom kontroli jakości gwarantuje wiarygodność wyników badań.

    Naszym podstawowym celem jest wydawanie wiarygodnych wyników  badań w odpowiednim czasie dla pacjentów szpitala i przychodni specjalistycznych. Ale szczycimy się tym, że dzięki naszemu potencjałowi  z bardzo dobrych badań w rozsądnych cenach korzystają także liczne okoliczne szpitale i laboratoria medyczne, lekarze POZ-ów i lekarze praktykujący prywatnie dla swoich pacjentów oraz pacjenci indywidualni.

  W głębokim rozumieniu znaczenia wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych dla szybkiej i celnej diagnozy lekarskiej, jako jedyne laboratorium w okolicy ( i jedno z nielicznych w kraju) przyjmujemy pacjentów z pilnymi zleceniami o każdej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu. Zachęcamy pacjentów z Płocka i okolic do wykonywania badań u nas.

Laboratorium jako jedno z nielicznych w województwie posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych dla specjalizujących się diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Wykonujemy w roku ponad 1,2 miliona badań. Wachlarz badań wykonywanych przez nas to około 200 pozycji, przy czym laboratorium stanowi bazę, która jest w stanie kolejne 100 rodzajów badań przyjąć i przesłać do wykonania w laboratoriach specjalistycznych. Dla większości badań istnieje możliwość otrzymania wyników w trybie pilnym.

    Wdrożony kilka lat temu Laboratoryjny System Informatyczny pozwala na sprawną obsługę tych bardzo licznych zleceń .
  Laboratorium w porozumieniu z Dyrekcją Medyczną Szpitala raz w roku dokonuje „przeglądu oferty”, usuwając z niej badania mało wartościowe diagnostycznie i wprowadzając nowości, w trosce o to, by klinicyści (a więc pacjenci) mieli dostęp do badań najbardziej wartościowych .

Używanie doskonałych systemów analitycznych i takich samych odczynników znacznie ułatwia nam utrzymanie wysokiej pozycji w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań. Poddajemy ocenie w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości wszystkie wykonywane badania. (-> Certyfikaty)

Od wielu lat materiał do badań pobieramy przy użyciu zamkniętego próżniowego systemu pobrań krwi

Laboratorium opracowało szczegółowy wykaz badań i przewodnik o pobieraniu materiału oraz wymaganiach dotyczących każdego z nich. Wszystkich instytucjonalnych użytkowników naszych badań wyposażamy w ten przewodnik.

Nasi gruntownie wykształceni pracownicy o wysokim poziomie etyki zawodowej to : 
3 specjalistów laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 4 specjalistki analityki klinicznej, w tym jedna dodatkowo zdrowia publicznego, 4 diagnostów laboratoryjnych z I stopniem specjalizacji w dziedzinie analityki klinicznej, 1 diagnostka laboratoryjna w trakcie specjalizacji, 2 diagnostki bez specjalizacji, 21 starszych techników i techników analityki, 2 sekretarki medyczne, 1 rejestratorka i 3 salowe. Dwie osoby spośród personelu wyższego ukończyły podyplomowe studia: menadżer ochrony zdrowia .

Organizacja pracy Zakładu opiera się na kilku Pracowniach. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z Kierownikami Pracowni, proszę korzystać z podanych telefonów: ( -> Pracownie)

Dla pacjentów, którym trudno jest dotrzeć do siedziby laboratorium w Szpitalu, ul. Medyczna 19 podajemy adresy i godziny otwarcia naszych punktów pobrań materiału do badań w mieście.

( -> Punkty pobrań)Mogą zgłaszać się tam zarówno pacjenci bez skierowań, którzy chcą mieć badania wykonane odpłatnie, jak i pacjenci z naszymi skierowaniami, o ile jest im wygodniej.

 

Kontakt:    E-mail -  j.robak@wszplock.pl

Telefony:    
Fax:  24 36 46 234
Sekretariat: 24 36 46 230
Kierownik: 24 36 46 233
Pracownia Biochemii i Immunochemii: 24 36 46 425
Pracownia Analityki Ogólnej: 24 36 46 424
Pracownia Informatyki i Statystyki Lab.: 24 36 46 229
Pokój pobrań materiału do badań: 24 36 46 235
Rejestracja badań: 24 36 46 225

 
 
Powrót Powrót