Rozwój

RozwójWojewódzki Szpital Zespolony w Płocku prowadzi inwestycje w infrastrukturę ukierunkowane na zwiększanie dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne oraz poprawę warunków hospitalizacji pacjentów.
Na środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji składają się dotacje organu założycielskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie Unii Europejskiej, darowizny innych przedsiębiorstw oraz środki własne.
Szpital zrealizował lub jest w trakcie realizacji Projektów współfinansowanych z funduszy unijnych o wartości całkowitej: 97 926 262,24 PLN.
Pozyskane dofinansowanie to kwota: 79 129 446,28 PLN
Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania dwóch projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
1.Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem jako Indywidualny Projekt Kluczowy finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
2.Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Więcej informacji o prowadzonych inwestycjach w zakładce Projekty UE.

 
 
Powrót Powrót