Oddział Onkologiczny

Kierownik: lekarz Anna Fleming

                   specjalista z zakresu  chemioterapii nowotworów oraz onkologii klinicznej

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Wąsowska

Oddział Dzienny Onkologii Zachowawczej powstał w 2000 roku. Od dnia 1 lutego 2011 r uległa zmianie nazwa Oddziału na Oddział Onkologiczny. Nowy Oddział zlokalizowany jest w nowym pawilonie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

W Oddziale leczeni są pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową i zakwalifikowani do leczenia chemioterapią. Leki cytostatyczne przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę farmaceutów w Nowoczesnej Pracowni Cytostatycznej. Rocznie podawanych jest tu ponad 4000 wlewów cytostatycznych.

Przygotowuje się również wlewy dla chorych przebywających w innych oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W Oddziale udziela się również świadczenia zdrowotne w warunkach leczenia stacjonarnego o leczenia "jednego dnia".

Pacjentami zajmuje się doświadczona, wykwalifikowana kadra medyczna. Lekarze udzielają także  konsultacji onkologicznych pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach.

Oddział korzysta z nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej, histopatologicznej i radiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Specjalistyczne oddziały zapewniają miejsce do hospitalizacji chorych onkologicznych, którzy wymagają chemioterapii w warunkach szpitalnych. Umożliwia to leczenie pacjentów nowoczesnymi metodami terapii skojarzonej np. radiochemioterapią. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zapewnia konsultacje radioterapeutyczne w ramach Poradni Onkologicznej.

Oddział prowadzi ścisła współpracę z Centrum Onkologii w Warszawie. Rocznie leczy około 2000 pacjentów – głównie są to pacjenci z nowotworami płuc, piersi, jelita grubego, krtani, żołądka, pęcherza moczowego, chłoniakami, białaczkami.

Kontakt:

Ordynator - /24/3646825

Oddział - /24/3646296

 
 
Powrót Powrót