ŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU

Każdego roku, na całym świecie, 29 października jest dniem, w którym specjaliści z dziedziny neurologii, rehabilitacji i innych środowisk medycznych spotykają się i nagłaśniają problem udaru podczas happeningów, zjazdów, sympozjów i innych środków przekazu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku po raz kolejny włączył się do obchodów.

W dniu 7 listopada 2017 roku przy wejściu głównym do Szpitala zorganizowany został happening dotyczący udaru mózgu.

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi można było uzyskać informacje dotyczące przyczyn, objawów i udzielania pierwszej pomocy przy udarze. Dla życia chorego liczy się każda minuta. Szczególnie ważny jest czas od momentu wystąpienia objawów do dotarcia chorego do szpitala.

Udar może w jednej chwili odebrać niemal wszystko - sprawność, samodzielność, możliwość komunikowania się ze światem, może uszkodzić wzrok, słuch... Większość z osób, które przeżyją udar, pozostanie w różnym stopniu niepełnosprawna. Udary mózgu są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności –70 proc. chorych jest dotkniętych kalectwem o różnym nasileniu. Kolejne incydenty udarowe pogłębiają niepełnosprawność ruchową, intelektualną i językową, a także skracają życie. Po przebytym udarze mózgu 20 proc. pacjentów wymaga opieki stałej, 30 proc. – pomocy w niektórych codziennych czynnościach, natomiast 50 proc. osób odzyskuje niemal pełną sprawność. W okresie 5 lat po pierwszym udarze mózgu, kolejnego zawału mózgu doznaje 30-40 proc. chorych. Powrót do zdrowia zależy jednak od tego, jak szybko choremu została udzielona pierwsza pomoc i kiedy trafił pod specjalistyczną opiekę. Umiejętność szybkiego zareagowania na pierwsze objawy udaru mózgu może ocalić wielu osobom życie.

W Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku rocznie hospitalizowanych jest ponad 2 tysiące osób.

 
 
Powrót Powrót