Sponsorzy

 

 

Wsparcie udzielone przez PERN „Przyjaźń” S.A. 

 

 

 

           Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dzięki prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych"Przyjaźń" Spółka Akcyjna działalności sponsoringowej w ostatnich latach otrzymał środki finansowe na zakup sprzętu diagnostycznego i zabiegowego, dzięki czemu możliwe stało się doposażenie Szpitala:

- W 2009 roku w aparaturę do wykonywania w Pracowni Endoskopowej zabiegów na drogach żółciowych i wewnątrzwątrobowych u chorych pacjentów.

- W 2010 roku w aparat USG dla Oddziału Urologicznego przeznaczonego na potrzeby pacjentów ze schorzeniami układu moczowego.

- W 2011 roku w dwa wideokolonoskopy do Pracowni Endoskopowej umożliwiając zwiększenie ilości wykonywanych badań diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

- W 2012 roku w gastroskop operacyjny służący do endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego i wideoduodenoskop, który pozwolił m.in. na zwiększenie ilości wykonywanych badań ECPW oraz pomoc pacjentom chorującym na raka trzustki i wątroby bez konieczności wykonywania tradycyjnej operacji. Nowy sprzęt przeznaczony został do nowo otwartej Pracowni Endoskopowej w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

 

Wsparcie udzielone przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń”

 

 

         

W 2013 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku nawiązał współpracę z Fundacją Grupy PERN – „Przyjaźń” powołaną przez PERN „Przyjaźń” S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o.. Fundacja w listopadzie 2013 roku przekazała na konto Szpitala darowiznę na zakup gastroskopu dla Pracowni Endoskopowej w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz videobronchoskopu do Gabinetu Badań Endoskopowych Dróg Oddechowych w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy.

 

W dniu 7 listopada 2014 roku Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” w ramach prowadzonej działalności przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup czterech stacji diagnostycznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Korzystanie ze stacji diagnostycznych znacząco wpływa na wysoką jakość obsługi pacjenta, komfort i precyzje pracy diagnosty, powiększa wachlarz możliwości diagnostycznych oraz istotnie zwiększa wydajność pracy, a tym samym wpływa na znaczną poprawę jakości badań obrazowych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w ciągu roku w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wykonywanych jest ponad 61 tys. badań radiologicznych. Zakupiony sprzęt będzie służył do oceny badań rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego wykonywanych dla wszystkich oddziałów szpitalnych i poradni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Uzyskana od Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” darowizna to już kolejne wsparcie finansowe zarówno ze strony Fundacji jak i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., które od kilku lat, corocznie przekazują szpitalowi środki finansowe. Łącznie przekazana kwota to ponad 900 tys. zł. Na dotychczas zakupionej aparaturze medycznej wykonywanych jest rocznie około 30 tys. badań diagnostycznych.

W dniu 19 czerwca 2015 r. podczas zorganizowanej przez Wojewódzki Szpital Zespolonyw Płocku uroczystości, dyrektor Stanisław Kwiatkowski podsumował korzyści wynikające z otrzymanego wsparcia i złożył podziękowania za wieloletnią współpracę obecnym na spotkaniu Wiceprezesowi Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. Dariuszowi Zawadkaoraz Przewodniczącej Zarządu Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” Małgorzacie Górskiej.

 

 

 
 
Powrót Powrót