Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku


wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez  Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr. 1803

Kontakt Nasze punkty pobrań  Cennik Pracownie Certyfikaty

Kierownik Zakładu

mgr farm Joanna Robak

  • specjalista analityki klinicznej
  • specjalista w dziedzinie zdrowie publiczne                                                        
  • certyfikowany audytor systemu jakości w laboratorium diagnostyki medycznej
  • studia podyplomowe w zakresie organizacji, zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia

Jesteśmy nowoczesnym medycznym laboratorium diagnostycznym, które działając od początku istnienia szpitala czerpie z  bogatego doświadczenia w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i ich interpretacji. Pracujemy przy użyciu systemów analitycznych do wykonywania wszystkich badań poddających się automatyzacji jednych z  najlepszych na świecie , ale nie zapominamy o tym, aby równie wiarygodnie wykonywać badania manualne i unikalne badania specjalistyczne podyktowane potrzebami klinicystów. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje naszych fachowych pracowników oraz bardzo dobra współpraca z personelem lekarskim i pielęgniarskim, a także  nowoczesność stosowanych systemów analitycznych  podlegających ostrym kryteriom kontroli jakości gwarantuje wiarygodność wyników badań.

Naszym podstawowym celem jest wydawanie wiarygodnych wyników  badań w odpowiednim czasie dla pacjentów szpitala i przychodni specjalistycznych. Ale szczycimy się tym, że dzięki naszemu potencjałowi  z bardzo dobrych badań w rozsądnych cenach korzystają także liczne okoliczne szpitale i laboratoria medyczne, lekarze POZ-ów i lekarze praktykujący prywatnie dla swoich pacjentów oraz pacjenci indywidualni.

W głębokim rozumieniu znaczenia wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych dla szybkiej i celnej diagnozy lekarskiej, jako jedyne laboratorium w okolicy (i jedno z nielicznych w kraju) przyjmujemy pacjentów z pilnymi zleceniami o każdej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu. Zachęcamy pacjentów z Płocka i okolic do wykonywania badań u nas.

Laboratorium jako jedno z nielicznych w województwie posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych dla specjalizujących się diagnostów laboratoryjnych i lekarzy.     Wykonujemy w roku około 1 miliona badań. Wachlarz badań wykonywanych przez nas to około 200 pozycji, przy czym laboratorium stanowi bazę, która jest w stanie kolejne 100 rodzajów badań przyjąć i przesłać do wykonania w laboratoriach specjalistycznych. Dla większości badań istnieje możliwość otrzymania wyników w trybie pilnym.

Wdrożony kilka lat temu Laboratoryjny System Informatyczny pozwala na sprawną obsługę tych bardzo licznych zleceń .

Laboratorium w porozumieniu z Dyrekcją Medyczną Szpitala raz w roku dokonuje „przeglądu oferty”, usuwając z niej badania mało wartościowe diagnostycznie i wprowadzając nowości, w trosce o to, by klinicyści ( a więc pacjenci ) mieli dostęp do badań najbardziej wartościowych .

Używanie doskonałych systemów analitycznych i takich samych odczynników znacznie ułatwia nam utrzymanie wysokiej pozycji w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań. Poddajemy ocenie w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości wszystkie wykonywane badania. ( -> Certyfikaty )

Od kilku lat materiał do badań pobieramy przy użyciu zamkniętego próżniowego systemu pobrań krwi

Laboratorium opracowało szczegółowy wykaz badań i przewodnik o pobieraniu materiału oraz wymaganiach dotyczących każdego z nich. Wszystkich instytucjonalnych użytkowników naszych badań wyposażamy w ten przewodnik.

Nasi gruntownie wykształceni pracownicy o wysokim poziomie etyki zawodowej to : 

1 specjalistka diagnostyki laboratoryjnej, 2 specjalistki analityki klinicznej, 1 specjalistka w dziedzinie zdrowie publiczne, 5 osób z I stopniem specjalizacji w dziedzinie analityki klinicznej, 3 diagnostki laboratoryjne w trakcie specjalizacji, 17 starszych techników i techników analityki, 1 sekretarka medyczna i 3 salowe. Dwie osoby spośród personelu wyższego ukończyły podyplomowe studia: menadżer ochrony zdrowia .

Organizacja pracy Zakładu opiera się na kilku Pracowniach. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z Kierownikami Pracowni, proszę korzystać z podanych telefonów: ( -> Pracownie )

Dla pacjentów, którym trudno jest dotrzeć do siedziby laboratorium w Szpitalu, ul. Medyczna 19 podajemy adresy i godziny otwarcia naszych punktów pobrań materiału do badań w mieście.

( -> Punkty pobrań ) Mogą zgłaszać się tam zarówno pacjenci bez skierowań, którzy chcą mieć badania wykonane odpłatnie, jak i pacjenci z naszymi skierowaniami, o ile jest im wygodniej.

Kontakt:    E-mail -  j.robak@wszplock.pl
Telefony:    sekretariat (24)  3646230
Fax:        (24)  3646 234
Kierownik:    (24)  3646233
Pracownia Biochemii i Immunochemii    (24)  3646245
Pracownia Analityki Ogólnej        (24)  3646424
Pracownia Informatyki i Statystyki Lab.    (24) 3646229
Pokój pobrań materiału do badań    (24)  3646235
Rejestracja badań            (24)  3646225

 
 
Powrót Powrót